Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ" 

Резултати:

 

За периода от април 2000 до 30 юни 2004 г. в ЦПСА – София, Пловдив, В. Търново и Сливен и РИЦ Варна са регистрирани 10 589 военнослужещи и членове на семейства и общо 24 157 посещения. 

От всички регистрирани лица, 10 515 са регистрираните, които имат право да работят. Останалите са кадрови военнослужещи, с връчено предизвестие за освобождаване, които до изтичане срока на предизвестие не могат да започнат работа. От ЦПСА към конкретни работни позиции са насочени 5 444 освободени кадрови военнослужещи и членове на техните семейства. Работа, с непосредственото съдействие на координаторите на Фондация “Ресурсен център” са започнали 2 654 от тях. Заетите работни позиции са в различни професионални области и с различна степен на отговорност.

Координаторите от Центровете за преквалификация и социална адаптация провеждат индивидуални беседи с всеки един от посетителите. На всеки се предоставя търсената информация за провеждането на мотивационните тренинг курсове или за обучаващите организации и се оказва съдействие при избора на квалификационен курс или се дава психологическа, юридическа или бизнес консултация.

Преминалите мотивационни тренинг курсове към Фондация “Ресурсен център” са 5 789 участници.

Обобщен отчет за дейността на центровете за Социална Адаптация за периода АПРИЛ 2000– ЮНИ 2004 г.

Програма за социална адаптация

Фондация “Ресурсен център”


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net