Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"

Истории на военнослужещи, които са намерили нов път в гражданското общество с помощта на Центровете за преквалификация и социална адаптация

 

Димитър Терзиев

След излизането ми от редовете на Българската армия, започнах работа в строителна фирма, но не бях доволен нито от извършваната дейност, нито от възнаграждението си. Дълго и безуспешно си търсих работа по обяви във вестника, докато случайно попаднах в Центъра за преквалификация и социална адаптация в София към Фондация “Ресурсен център”. Там ме приеха любезно и след консултации с екипа ми бе предложена работа в частната фирма "Принта Лукс". Явих се на интервю и ме одобриха. Доволен съм от заеманото от мен работно място и от заплащането, както и от отличните взаимоотношения с моя работодател.

Искам да изкажа огромната си благодарност към целия екип на центъра, който ми помогна в труден за мен период.

 

Лазар Пепечков

Казвам се Лазар Цветанов Пепечков. Завършил съм ВВОВУ "В.Левски", гр. В. Търново със специалност "Инженер ДВГ". Офицер съм от запаса с двадесет и шест години трудов стаж в Българската армия. През 2000 год. влязох в процедура на предизвестие.

За първи път се срещнах с главния координатор на Центъра за преквалификация и социална адаптация в Пловдив при организиране на група за преквалификационен курс към филиала на Великотърновския университет в гр. Пловдив. Там преминах курс по "Мениджмънт и управление на малка фирма".

По време на обучението беше и първата ми среща с координатора по професионално ориентиране към центъра. В ЦПСА бяха получени две вакантни работни места за Завода за целулоза и хартия "Целхард" - гр. Стамболийски. Един ден по-късно от ЦПСА ми се обадиха, за да ме уведомят, че отговарям на изискванията по обявената позиция. Така се срещнах и с координатора по психосоциална адаптация. Беше ми направен психологически профил. Работата, която съм извършвал в армията до голяма степен съвпадаше с изискванията по длъжностната характеристика за позиция "Супервайзор логистика". Това може би беше и основната причина да предпочетат мен пред други колеги. С координатора по професионално ориентиране подготвихме необходимите документи и заедно с още трима колеги отидохме в гр. Стамболийски. Разбира се, бяхме доста притеснени от това, че трябва сами да изтъкваме нашите умения и квалификации, но и работата ни беше нужна.

От месец януари работя в "Целхард" АД и съм доволен от работата си. Благодарение на съдействието, което получих от Центъра за преквалификация и социална адаптация в Пловдив, успях по-лесно да преодолея напускането на една система, в която съм бил 26 години.

  

Кондю Кондев

Казвам се Кондю Петров Кондев и съм бивш военнослужещ - понастоящем пенсионер. Мога да заявя, че съм един от тези, които успяха да се адаптират в гражданско общество и да започнат работа.

Бих казал, че до голяма степен в това отношение ми помогна Центърът за преквалификация и социална адаптация Сливен към Фондация “Ресурсен център”. Смея да заявя, че за този вид дейност и създаването на такива центрове знаех доста отдавна, в следствие на моите контакти като действащ офицер.

И дойде времето, когато трябваше да ползвам помощта на работещите в този център специалисти.

В първия момент, на първата среща с тях подходих може би с голяма доза скептицизъм. Но на последвалите срещи с администратора и координатора по професионално ориентиране този мой скептицизъм изчезна. Усетих тяхната заинтересованост да ми помогнат в търсенето на работа и мога да кажа с открито сърце, че това те правеха с голямо удоволствие. Разговаряйки с тях, се убедих, че това са хора - специалисти, отдадени на работата си. Отивайки да кандидатствам във фирмата, наемаща охранителни работници, се оказа, че трябва да попълня психологически тест. И отново в ЦПСА Сливен. Този път се нуждаех от социално-психологическа помощ, която получих от координатора по психосоциална адаптация. Безкрайно съм благодарен  за това, че успя да ме накара да повярвам, че мога да се справя успешно пред работодателя.

След всичко това мога да заявя, че който потърси помощта на ЦПСА - Сливен, ще получи полезна, компетентна, ефикасна и професионална помощ.

Явно главният координатор на този център сполучливо е подбрал хората, с които работи, и е успял да създаде екип в пълния смисъл на думата.

Препоръчвам на всички мои бъдещи "колеги по съдба" да посетят ЦПСА - Сливен и съм абсолютно уверен, че ще получат това, което търсят - професионална помощ.

 

Иван Ангелов

Със съдействието на главния регионален координатор на ЦПСА В.Търново имах шанса да участвам в четвъртия семинар по проекта: "Психосоциална адаптация на освободените кадрови военнослужещи в гражданското общество". Той се проведе от 16 до 18.06.2000 год. в гр. Варна. Още тогава имахме възможността да обсъдим предстоящото създаване на ЦПСА в гр. Велико Търново и в най-общи линии задачите, които ще трябва да решава. Сега, една година по късно, мога смело да заявя, че познавам екипа, който работи в центъра, благодарение на честите си контакти с тях и считам, че същият работи повече от успешно. Убеден съм, че ЦПСА като институция оправда своето създаване и успешно решава проблемите по социалната адаптация и икономическа интеграция в гражданското общество на освободените от армията кадрови военнослужещи. Контактите ми с екипа на ЦПСА датират още от самото му създаване. Целта на моите посещения не беше нуждата от професионално ориентиране, защото бях започнал вече работа, а по-скоро да получа повече информация за това как върви реформата в армията, защото там прекарах едни от най-хубавите години от моя живот.

Официално в ЦПСА се регистрирах на 16.03.2001г. и бях много щастлив, защото бях стотният им член. Един месец по късно имах възможността да се включа в курса по "Предприемачество и управление на малка фирма", спонсориран от Фондация "Ханс Зайдел". Темите бяха много добре подбрани и с голяма практическа насоченост. След курса една част от хората, които го завършихме, решихме да създадем свой клуб, където да се генерират идеи по бизнес проекти и с общи усилия да си помагаме за осъществяването им.

Все още не съм стартирал свой собствен бизнес, но информацията, която получих, ми помогна да ръководя успешно екипа, с който работя в момента.

Насочвам всички мои приятели, които не са посещавали ЦПСА, непременно да го посетят.

Пожелавам успех на екипа в по-нататъшната му благородна дейност!

 

 

Георги Червенаков - билкопроизводител

 

 

През 2000 год. г-н Червенаков беше освободен и регистриран в Центъра за преквалификация и социална адаптация във Велико Търново /Регистрационен № 28/2000 /. Г-н Червенаков имаше своя бизнес идея, но с помощта на екипа на Фондация “Ресурсен център” тя беше конкретизирана и избистрена. Г-н Червенаков се нуждаеше от по-задълбочени познания в областта на бизнес планирането. Предложено му бе да премине курс на тема “Започнете своя бизнес”, организиран от ЦПСА и Фондация “Фаел”, който той успешно завърши. Курсът помогна на г-н Червенаков да разработи бизнес план за отглеждането на лавандула.

Изискванията за разработване на бизнес план по програма “Сапард” и Държавен фонд “Земеделие” задълбочиха взаимоотношенията с ЦПСА. Изготвеният бизнес план на г-н Червенаков беше подобрен и подаден за финансиране по програма “Сапард”.

Екипът на ЦПСА активно си сътрудничи с г-н Червенаков за установяване на многобройни бизнес контакти, включително и международни. През Април 2002 г., Програма “Сапард” одобри проекта на г-н Червенаков. Инвестицията беше на стойност 14 000 евро и според условията 50 % от нея трябваше да бъде възстановена. Допълнително екипът на ЦПСА подпомогна г-н Червенаков за получаване и на оборотен кредит от SG Expressbank на стойност 1 250 евро.

В съвместната ни работа се роди и идеята за учредяване на браншова организация на производителите на билки и ягодоплодни култури в региона на В.Търново. Заедно с Местната служба за съвети в земеделието проведохме учредително събрание през март 2002 г., като за Председател беше избран г-н Червенаков. Юридическият консултант на ЦПСА подготви документацията по регистрацията на сдружението и то беше регистрирано във Великотърновския съд. В момента г-н Червенаков планира да започне отглеждането и на друг вид етерично-маслени култури.

 

Марин Стефанов – охранителна дейност

 

Г-н Марин Стефанов е освободен от БА в края на 1999 г. и регистриран в Центъра за преквалификация и социална адаптация във Велико Търново през април 2001 /Регистрационен № 126/ 19.04.2001/. Той е съдружник в охранителната фирма “СОД – Велико Търново” ООД. След регистрацията й през 2001 г., фирмата не е осъществявала дейност поради затруднения с намирането на клиенти. През 2002 г. Държавно-консултативният център във Велико Търново обявява търг за охранителни фирми за охрана на центъра. Тогава г-н Стефанов се обърна за помощ към ЦПСА В.Търново. Екипът на Фондация “Ресурсен център” му помогна при изготвяне на тръжното досие и фирмата бе предпочетена от съответната комисия. Презентирането на фирмата и доброто сътрудничество с ЦПСА беше оценено, след което се подписа договор за едногодишна охранителна дейност на ДКЦ В.Търново. Г-н Стефанов нае освободени военнослужещи като охранители след направена селекция от координатора по психосоциална адаптация към ЦПСА.

В момента фирмата разширява дейността си, като организира и провежда преквалификационни курсове за охранители съвместно с Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”.

 


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net