Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
27.11.2003

На 27 и 28 ноември 2003 г. на посещение за обмяна на опит във Фондация “Ресурсен център” беше делегация от Албания, включваща представители на Атлантическата асоциация, Министерството на отбраната и Министерството на външните работи на Република Албания.  Цел на работната визита беше проучване опита на Фондация “Ресурсен център” по стартирането и развитието на Програмата за социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи в гражданското общество и възможностите за прилагането на този опит в Албания.  Работният семинар се проведе в залата на Центъра за преквалификация и социална адаптация в София. Срещата беше открита от г-н Стелиян Стойчев - управител на Фондация “Ресурсен център”, който запозна гостите с историята, методиката, структурата и ефективността на програмата. Приветствия поднесоха г-н Илко Димитров – заместник-министър на отбраната и адм. Петър Странчевски - секретар по отбраната на Президента на Р България. В семинара участваха и представители на Министерство на външните работи на Република България - г-н Иван Сотиров – съветник в Политически кабинет на министъра, и г-н Кирил Янчев – референт за Албания в Дирекция “Европа I”.

Главният координатор на центровете за преквалификация и социална адаптация – г-н Калоян Паргов, презентира Програмата и сподели с гостите опита на Фондацията по нейното изпълнение от създаването й до момента, постигнатите резултати, както и трудностите и начините за тяхното преодоляване. Полк Петър Илиев - началник отдел “Социална адаптация” към Дирекция “Кадрова политика и социална адаптация” на Министерство на отбраната, представи сътрудничеството между Фондацията и Министерството  в изпълнение на Програмата за социална адаптация. В своите експозета гостите от Албания  очертаха основните аспекти, свързани с реформата на армията у тях, както и възможностите за стартиране на подобна програма.

            На 28.11.2003 г.  чуждестранните участници имаха възможността да посетят Центъра за преквалификация и социална адаптация в Пловдив и да се запознаят с неговата работа. Координаторите по основни направления представиха своята практическа дейност, постигнатите резултати и реализирани проекти на територията на Централна Южна България. Албанските гости посетиха и преквалификационен курс за чуждоезиково обучение, където имаха възможност да разговарят с лектори и освободени от армията военнослужещи в процес на преквалификация.

                Това е втората регионална среща за обмяна на опит по Програмата за социална адаптация, организирана от Фондация “Ресурсен център” по молба на държавни институции и атлантически структури от Югоизточна Европа.  Първата се проведе на 16 и 17 октомври 2003 г. с представители на Сърбия и Черна гора.

news3.JPG (208389 bytes)

news4.JPG (261140 bytes)


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net