Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
25.07.2001

Програмният директор посети Главната Квартирата на НАТО и Пакта за стабилност в Брюксел и проведе разговори с експерти за бъдещото развитие и финансова подкрепа на Програмата. Експертът на Пакта за стабилност беше впечатлен от оценката на Програмата, направена от генерал Де Клайн от Холандия, който настоява Фондация “Ресурсен център” да окаже помощ на други страни от региона, които изпълняват същите програми. Той коментира положително отчета за посещението в Румъния и обмяната на информация и перспективите за по-нататъшно сътрудничество.

Бяха дискутирани и перспективите за посещения в други балкански страни, целящи обмяна на информация. По време на посещението си в Щаб-квартирата на НАТО, Програмният директор беше представен официално на делегацията на Министерство на външните работи на Югославия в НАТО.


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net