Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
17.10.2003

На 16 и 17 октомври 2003 година на посещение за обмяна на опит във Фондация “Ресурсен център” беше делегация от Сърбия и Черна гора, включваща представители на Атлантическия съвет на Сърбия и Черна гора, Министерство на отбраната и Генералния щаб на армията на Сърбия и Черна гора.  Цел на работната визита беше предаване опита на Фондация “Ресурсен център” по стартирането и развитието на Програмата за социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи в гражданското общество. Работният семинар се проведе в залата на Центъра за преквалификация и социална адаптация в София. Срещата беше открита от г-н Стелиян Стойчев - управител на Фондация “Ресурсен център”, който запозна гостите с историята, методиката, структурата и ефективността на програмата. Приветствия поднесоха г-жа Соня Янкулова – заместник-министър на отбраната и адм. Петър Странчевски - секретар по отбраната на Президента на Р България. От името на своите институции те изразиха подкрепата си и дадоха висока оценка на дейността на Фондацията.  Потвърдена беше убедеността, че от голямо значение за успешната реализация на модела за социална адаптация  е доброто сътрудничество и обединените усилия на държавния и неправителствения сектор.   На откриването на семинара присъстваха и Негово превъзходителство г-н Чедомир Радойкович - посланик на Сърбия и Черна гора у нас, както и военното аташе полк. Радован Милетич.

Темите, които бяха дискутирани и обсъждани на работната среща, бяха свързани с опита на ФРЦ по изпълнението на Програмата за социална адаптация на освободените военнослужещи от нейното създаване до момента, постигнатите резултати, както и трудностите и начините за тяхното преодоляване. Г-н Петър Пашов - държавен експерт в Отдел “Социална адаптация” към Дирекция “Кадрова политика и социална адаптация” на МО направи презентация относно сътрудничеството между ФРЦ и Министерство на отбраната в изпълнение на Програмата за социална адаптация. Партньорите от Сърбия и Черна гора представиха основните аспекти, свързани с реформата на армията у тях, както и възможностите за стартиране на подобна програма.

            На 17.10.2003 г.  чуждестранните участници имаха възможността да посетят Центъра за преквалификация и социална адаптация в Пловдив и да се запознаят с неговата работа. Координаторите по основни направления представиха своята практическа дейност, постигнатите резултати и реализирани проекти на територията на Централна Южна България. Делегацията посети и два преквалификационни курса – за чуждоезиково обучение и Техникума по хранително-вкусова промишленост, където участниците имаха възможността да разговарят с лектори и освободени от армията военнослужещи в процес на преквалификация.

            Моделът за социална адаптация , създаден и успешно прилаган от Фондация “Ресурсен център”, все повече се утвърждава като регионален модел за решаване на сходните проблеми в страните от Югоизточна Европа, произтичащи от реформите в армиите. Подобна работна среща за обмяна на опит ще се проведе наскоро и с представители на Албания. А това е признание и оценка за ефективността на Програмата за социална адаптация на Фондация “Ресурсен център”.

 

news.JPG (48060 bytes)

news2.JPG (49367 bytes)


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net