Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
06.06.2001

На 5-6 юни 2001г. в град Кстово, област Нижни Новгород, се проведе Научно – практическа конференция на тема Комплексен подход при решаването на социално – икономическите проблеми в местата гъсто населени с военнослужещи и членове на техните семейства. Конференцията беше организирана от Института за стратегически изследвания (Великобритания), Неправителствения Фонд “Партнер” и Администрацията на Нижненовгородска Област.

От страна на Фондация Ресурсен Център, участие взеха Координатори към Програмата за социална адаптация.

В конференцията участваха представители на Министерството но Отбраната на Русия, Федералните гранични служби, Министерството на труда и социалното развитие, Министерството на вътрешните работи, Руската академия на науките, Министерството на образованието, Национален военен фонд, неправителствени и обществени организации, участници от Беларус, Великобритания, Германия, Грузия, Полша, САЩ и Украйна.

Основни теми за дискусия на конференция бяха проблемите на социалната адаптация на бившите военнослужещи и представители на други силови структури и членовете на техните семейства, социално – икономическите проблеми в развитието на предприемачеството и конверсията на бившите военни бази.

Като съществен недостатък на досега свършената работа се изтъкна факта, че различните държавни и неправителствени организации имат натрупан достатъчно голям опит, но той остава неизучен, необобщен и по тази причина не може да се използва пълноценно.

За по-голяма ефективност участниците в конференцията бяха разделени на 4 групи, обсъждащи следните теми:

·        конверсията на военните градове, формиране на елементи на гражданско общество в местата гъсто населени с военнослужещи

·        практики на организациите и перспективи за развитие на структури за поддръжка на предприемачеството в местата гъсто населени с военнослужещи

·        решение на проблемите по преподготовка и трудоустроиство на бившите военнослужещи и членовете на техните семейства. Опит на правителствените и неправителствените организации

·        опита при организация на работата по социално-психологическо възстановяване на военнослужащите, взели участие в бойни действия

Обмяната на опит в различните секции за съжаление отново се изчерпи с по-детайлно запознаване с практиката на Министерството на Отбраната във Великобритания. Дискусиите се водеха на тази основа, задаваха се много въпроси.

Най-интересното събитие за втория ден от конференцията беше организираната Кръгла Маса на тема Опита и перспективите за работа на чуждите фондове и организации в областта на социалната адаптация на бившите военнослужещи в Русия. Основното изказване в тази част бе на Джак Хемсли – Директор на проекта за социална адаптация на военнослужещите в Русия. Той се спря основно на идеята, че социалната адаптация трябва да започне много преди напускането на армията (preparation for a second career), и че намирането на нова работа е най – важната стъпка в процеса на социална адаптация на бившите военнослужещи.

Декларация за същността и постигнатото на конференцията не се прие, поради сериозни разминавания във възгледите на участниците.

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net