Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"
02.06.2001

Директорът на Програмата за социална адаптация бе поканен от Дирекция за човешки ресурси към Министерството на Отбраната на Румъния за провеждане на съвместни дискусии в периода 30 май – 01 юни в Букурещ.

Бяха направени презентации и анализ на Програмите за социална адаптация на България и Румъния.

От българска страна бяха представени темите за постигнатото сътрудничеството с МО, предприетите процедури, отчетност и счетоводство, дефиниране на задълженията на партньорите, структурата и метода на провеждане на мотивационните курсове, системата за търсене на работа, избора на преквалификационни курсове и др.

Румънските представители разказаха за своя опит – одобряване на отделните елементи на тяхната Програма от НАТО, реализация, отчитане на резултатите, сътрудничество с други държавни институции, разпределяне на нивата на отговорност между партньорите на Програмата и др.

В резултат на брифингите и дискусиите, Румънската страна заяви своя интерес за по-нататъшно изучаване на българския модел на реализация.

Бяха приети следните решения:

·        Институт Отворено Общество Ню Йорк ще идентифицира румънска неправителстевна организация, която да осъществи сътрудничество с МО по Програмата за социална адаптация в Румъния. Персоналът на тази организация ще бъде обучен от Фондация Ресурсен Център и българският модел ще бъде адаптиран и реализиран в Румъния;

·        Институт Отворено Общество Ню Йорк ще идентифицира румънска неправителствена организация, която ще започне преговори с МО за осъществяване на сътрудничество  в разработването на Програма – Пилотен Проект за конверсия на 1 – 3 военни бази, които ще бъдат закрити. Румънската неправителствена организация ще работи в тясно сътрудничество с Фондация Ресурсен Център с цел създаване на единен модел, който ще положи основата за разработване на регионален модел за конверсия на военните бази. Общият модел ще бъде представен на Пакта за Стабилност;

·        Институт Отворено Общество Ню Йорк ще идентифицира румънска неправителствена организация, която да започне преговори с МО за установяване на сътрудничество за разработването на мрежа от центрове за бизнес-обучение, в съответствие с местните нужди и възможности. Приоритет ще бъдат съкратените от армията военнослужещи. Експерти от Фондация Ресурсен Център ще обучават персонала на румънската организация и българският модел ще бъде адаптиран и приложен в Румъния.

След постигането на единодушие по гореспоменатите въпроси, Програмният директор се ангажира да уведоми НАТО, Пакта за Стабилност, Институт Отворено Общество Ню Йорк, както и други заинтересовани институции, за съществото на разговорите и постигнатите договорености.

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net