Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"

НОВИНИ:

03.2004

Съвместен проект между Фондация “Ресурсен център”, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции – Добрич, и Агробизнес център Силистра

27.11.2003

РЕГИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

17.10.2003

РЕГИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

07.02.2003

Фондация “Ресурсен център” ще подпомага Албания при социалната адаптация на съкратените военни

20.10.2002 

61,7 % от регистрираните в центровете за социална адаптация са наети на работа

26.09.2002 

Специалният Координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа г-н Ерхард Бусек се срещна с екипа на Програмата за социална адаптация

17.10.2001

Г-н Бодо Хомбах: Ще отпускаме средства за социалната даптация на българските военнослужещи

25.07.2001

Програмният директор посети Главната Квартирата на НАТО и Пакта за стабилност в Брюксел

06.06.2001

Научно - практическа конференция на тема Комплексен подход при решаването на социално - икономическите проблеми в местата гъсто населени с военнослужещи и членове на техните семейства

02.06.2001

В Букурещ бяха дискутирани програмите за социална даптация на България и Румъния


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net