Resource Center Foundation

Програма "СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ"

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ

 

Фондация “Ресурсен център”

Програма “Социална адаптация”

София, ул. “Сердика” 20

 

ЕКИП:

 

Стелиян Стойчев – Управител

тел: 02/ 915 48 10, факс: 915 48 11

e-mail: stelian@ngorc.net

Нели Иванова – Програмен координатор

Тел. 02/915 48 60, факс 915 48 11

e-mail: ivanova@ngorc.net

 

 

 

ЦПСА София 

ул. “Шейново” №23
тел./факс: (+359 2) 943 32 45, 944 30 31
E-mail: rcsofia@ngorc.net

 

EКИП:

Калоян ПАРГОВ - Главен координатор на центрове за преквалификация и социална адаптация и главен координатор на ЦПСА София

Пламен НЕДЯЛКОВ - Информационно обслужване

Каля ГЕОРГИЕВА - Координатор професионално ориентиране

Ксения ЖУЖУ - Координатор професионално ориентиране

Тодор ДИМОВ - Бизнес координатор

Христо ПЕТКОВ - Юрист

Галя НИКОЛОВА - Координатор по психосоциална адаптация

Любомир ПЕТКАШЕВ - Помощник администратор

 

ЦПСА Пловдив

бул. “6-ти Септември” № 140-142
тел./факс: (+35932) 64 09 30,

64 23 24, тел.: 64 24 28
E-mail: rcplovdiv@ngorc.net

 

ЕКИП:

Янка ДАВЧЕВА - Главен регионален координатор

Милена СЛАВЕВА - Координатор по професионално ориентиране и юрист

Надежда КАЦАРОВА - Координатор по професионално ориентиране

Анастасия ОРЕШКОВА -   Администратор

 

ЦПСА Сливен

ул. “Георги Денчев” №1
тел./
факс: (+359 44) 66 77 31,  
66 70 51, 66 78 89
E-mail: rcsliven@ngorc.net

 

ЕКИП:

Николай  СИДЖИМОВ - Главен регионален координатор

Галя РАЙКОВА - Координатор по психосоциална адаптация

Кънчо Кънев - Координатор по професионално ориентиране

Анета СТОЯНОВА - Координатор по професионално ориентиране

Станка КОСТОВА  - Администратор

 

ЦПСА Велико Търново

бул.”Христо Ботев” №19
тел./факс: (+35962) 631 882,

 601 101
E-mail: rcturnovo@ngorc.net

 

ЕКИП:

Стефка ТАНЕВА - Главен регионален координатор

Пламен ПЕТРОВ – Координатор по бизнес обучение

Венцислав ЖЕЛЯЗКОВ - Координатор по професионално ориентиране

Христо ХРИСТОВ - Координатор по психосоциална адаптация

Ана СТОЕВА – Координатор проекти

Мая ГЕОРГИЕВА - Администратор

 

Можете да се обърнете за съдействие и към Регионалния информационен център във Варна:

 

РИЦ - Варна                         Мария ПРОХАСКА  

                                               Бизнес Агенция Варна

                                               Бул. “Владислав” № 2, ет.3
                                   
           тел/факс.052/63 20 70
                                   
           e-mail: prohaska@ngorc.net

 


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net