Resource Center Foundation

З А Я В К АИЗПРАЩА СЕ ДО
1.Данни за фирмата - възложител
    Име
    Адрес и тел
    Президент
    Предмет на дейност
    Брой офиси*
    Структурни отдели*
    Брой служители*
    Лице за контакти
2.Търсена позиция:
    Длъжност
    Брой
    Дейност и задачи
    Правомощия
3. Изисквания:
    Местожителство
    Образование
    Професионален опит
    Специални умения:  
        - компютърни
        - чужди езици
        - шоф.книжка
        - други
    Възраст
    Пол
    Личностни качества
4. Условия на труд:
    Трудов договор
    Работно време
    Изпитателен срок
    Трудово възнаграждение*
5. Необходими документи:
    
6. Срок за представяне
7. Метод на подбор:
    Само по документи
    Психологически
    Професионални тестове