ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ
ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 2000 – ЮНИ 2004
ПОКАЗАТЕЛИ 04/2000 - 06/2004
1. Посещения в ЦПСА и РИЦ за информация и консултации 24157
2. Регистрирани  в ЦПСА и РИЦ – общо - /А + Б + В/: 10589
  А. Регистрирани военнослужещи в разпореждане 74
    - Офицери 42
    - Сержанти и старшини 32
  Б. Регистрирани военнослужещи от резерва 9648
    -  Офицери 5518
     - Сержанти и старшини 4130
   В. Регистрирани членове на семейства на военнослужещи 867
Забележка. – От регистрираните с право да започнат работа – Б + В 10515
3.  Насочени към конкретна работа от екипите на ЦПСА 5444
4.  Започнали работа с непосредственото съдействие на координаторите на ФРЦ /А + Б/ 2654
   А. Работещи – консултирани и ползвали услугите на ЦПСА 2497
-          високо управленско ниво 53
-          средно управленско ниво 190
-          ниско управленско ниво 348
-          изпълнителски длъжности 1137
-          охрана 769
   Б. Частни предприемачи -  започнали собствен бизнес 157
5. Брой работодатели, с които са осъществени контакти 2033
Брой населени места, в които са осъществени контакти с работодатели 117
6. Брой  работодатели, заявили работни позиции в ЦПСА 1176
Брой населени места, в които работодатели са заявили работни позиции 90
7.  Брой обявени работни места в ЦПСА 6075
-          високо управленско ниво 75
-          средно управленско ниво 314
-          ниско управленско ниво 363
-          изпълнителски длъжности 3109
-          охрана 2214
Брой населени места, в които има обявени работни позиции 105
8. Брой незаети работни места, обявени в ЦПСА към 30.06.2004 111
Брой населени места, в които има незаети работни места към 30.06.2004 10
9. Работни контакти с бюра по труда и агенции по човешки ресурси 546
Брой населени места, в които са установени контакти с бюра по труда и агенции по човешки ресурси` 115
10. Брой  населени места, посетени от екипите на ЦПСА 238
11.  Преминали МТК към ФРЦ по Наредба № 4 5789
12. Дадени юридически консултации 1787
13.  Посетени поделения 739