Resource Center Foundation


Програмата подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел като: 

  • поддържа база данни за български и международни неправителствени организации;
  • предоставя всички видове услуги за нестопанските организации: консултиране на проекти, насочване към донори и партньори, мениджмънт на проекти, отчет на проекти; 
  • предоставя всички видове правни услуги на НПО;
  • предоставя всички видове счетоводно-данъчни консултации за НПО; 
  • предлага обучение по писане и управление на проекти, мониторинг, подбор на специалисти за работа в НПО, формиране и развитие на работещи екипи в НПО, умение и развитие на персонала в НПО и др.
  • организира национални и международни семинари и конференции; 
  • организира и провежда кампании по застъпничество 
  • издава литература в помощ на третия сектор 

Контакти:

Райна Тимчева - Програмен директор 
1000 София, ул.Сердика 20
Тел. (02) 915-48-43 - централа
E-mail
viva@ngorc.net

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net