Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Новини
Проекти
Сътрудничество
Тренинги
Експертни екипи
Издания
Преса
Форуми

  

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Авторско право на фондация "Ресурсен Център" и
Български център за нестопанско право 2001г.

Всички права запазени

Автори:
Михаил Бояджиев
Велико Шербанов

     ISBN 954-90.542-6-8    Предговор

 

Стъпки в управлението на проекти

Издание на Фондация "Ресурсен Център"
Програма "Междусекторно Партньорство" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местните инициативи.

Всички права запазени.

Автори:
Лидия Милева
Беатриче Маврова
Велико Шербанов
  ISBN 954-90.542-5-X    Предговор

 

Сборник Изследвания

Данъчна среда за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза-действащо законодателство, бъдещи промени и фискално отражение


Организации с нестопанска цел в България

Данъчен анализ по проблемите на дарителството за благотворителни цели в България. 

Авторско право на
Фондация "Ресурсен Център"
Български център за нестопанско право и  Фондация ”Помощ за благотворителността в България”

Всички права запазени.


                ISBN 954-90.542-7-6          


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net