Resource Center Foundation


  Института за устойчиви общности

Американската агенция за международно развитие

Програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Фондация "Ресурсен център на неправителствените организации в България се осъществява с финансовата и методическа подкрепа от Програма "Демократична мрежа" на Американската агенция за международно развитие, администрирана от Института за устойчиви общности

Програма “Демократична мрежа” в България - Фаза II
2000 година

Програма “Демократична мрежа” на Американската агенция за международно развитие започва дейността си в България през 1995 г. Общата цел на програмата е да стимулира активното ангажиране на гражданите в развитието на обществената политика и вземането на решения. Програма “Демократична мрежа” се финансира от Американската агенция за международно развитие (USAID) чрез споразумение за сътрудничество с Институт за устойчиви общности (ИУО).

Настоящата втора фаза на Програма “Демократична мрежа” поставя акцент върху сътрудничеството с подпомагащите организации. Целта е чрез тях да се институционализира потенциалът за предоставяне на широк спектър от качествени услуги и финансови средства за гражданския сектор.

Фондация “Ресурсен Център” бе одобрена да бъде една от подпомагащите организации в страната.

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net