Resource Center Foundation


  
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел

  Авторско право на фондация "Ресурсен Център" и
  Български център за нестопанско право 2001г.

  Всички права запазени

  Автори:
  Михаил Бояджиев
  Велико Шербанов

     ISBN 954-90.542-6-8    Предговор

  Стъпки в управлението на проекти

  Издание на Фондация "Ресурсен Център"
  Програма "Междусекторно Партньорство" с финансовата подкрепа на Канадски фонд за местните инициативи.

  Всички права запазени.

  Автори:
  Лидия Милева
  Беатриче Маврова
  Велико Шербанов
    
  ISBN 954-90.542-5-X   Предговор

Забележка:
За коректното прочитане на документите в PDF формат е небходимо да имате инсталиран Acrobat Reader.
Download Acrobat Reader
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net