Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Ото Кине”

Фондацията “Ото Кине” /на името на известен немски учен/ е основана през 1992 година с подкрепата на немското правителство. Тя осигурява финансова помощ на изследователи в областта на екологията, които показват висока степен на професионална изява. Нейната цел е да подкрепя обещаващи млади еколози от източноевропейските страни.

Фондацията осигурява финансиране за: изследователски проекти; образователни пътувания с цел посещение на специализирани институти и участие във важни научни форуми; покупка на научно оборудване или специализирани издания.

Фондацията приема кандидати от следните страни: Албания, Армения, България Чехия, Естония, Грузия, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Украйна, страните от бивша Югославия.

Президент на Фондация “Ото Кине” е д-р Лом от Института по паразитология към Академията на науките на Чехия.

Стипендии

Номинациите за стипендии на фондацията следва да се адресират до:

Dr. J. Lom, Institute of Parasitology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Branisovska 31, 370 05 Ceske Budejovice, Czech Republic; Tel: +42-38-41158, Fax: +42-38-47743, E-mail: lom@paru.cas.cz

Те трябва да бъдат придружени с писмо за подкрепа както и с кратка документация за работата на номинирания. Стипендиантите се избират от комисия от петима експерти на надзорния съвет.

Награди на Екологичния институт

Чрез Фондация “Ото Кине” Екологичният институт в Олендорф, Германия, /учреден през 1984 година от професор Ото Кине/ подкрепя млади еколози от източноевропейските страни. Това се осъществява чрез Наградата на Екологичния институт и чрез наградата “Международно признание за професионално постижение”.

Наградата на Екологичния институт се дава за изключителни научни постижения. Резултатите от неговата /нейната/ научна работа се издават в серията “Постижения в екологията” и се разпространяват в цял свят. Наградата е в размер $5000.

Наградата “Международно признание за професионално постижение” се връчва на млад еколог /до 40 години/, който е публикувал уникално изследване. Тя е в размер $750.

Номинациите за двете награди трябва да се изпращат до:

Prof. Dr. W. Wieser, Institut fьr Zoologie der Leopold-Franzens Universitдt Innsbruck, 
Technikerstr. 25, 6020 Innsbruck, Austria, 
Tel. +43 512 507-6181, Fax. +43 512 507-2930,
e-mail: wolfgang.wieser@uibk.ac.at.
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net