Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Кацарови” - Швейцария

Създадена с цел да спомага за изграждането и усъвършенстването на българската интелигенция, която иска да работи за възстановяването и възхода на родината си, Фондация “Константин и Зиновия Кацарови” работи от 1969 г. в рамките на Общия фонд за стипендии към Женевския университет.

Предистория

Константин Кацаров /1898 г., София - 1980 г., Монтрьо/ е професор по търговско и международно право в Софийския университет, реномиран адвокат, автор на значителни трудове, сътрудник на световния юридически печат. След затвора, където е пратен по политически причини, се установява в Женева, основава проспериращо патентно бюро, чете лекции в университета и написва няколко книги. Заедно с жена си решава да вложи всичко във фондация, която да подпомага млади български изсле–дователи.

Основна дейност

Правилникът на фондацията определя кой може да получи стипендия. Допускат се единствено кандидати с българско поданство, които ще се обучават в швейцарски университет и които след това се задължават да се завърнат и да работят за България.

След 1989 г. броят на молбите се увеличава и затова управителният съвет приема решение да одобрява само стипендианти с университетска диплома за краткосрочни стажове с цел подго–товка на докторат или довършване на изследвания.

За контакти с Фондация “Кацарови” се обръщайте към секретариата на адрес:

Fonds KATZAROVI
UNI DUFOUR
rue General Dufour 24
CH-1211 Geneve 4

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net