Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Дейвид и Люсил Пакард”

Фондацията е създадена през 1964 г. от Дейвид Пакард /1912-96/, съосновател на компанията “Хюлет-Пакард”, и Люсил Пакард /1914-1987/.

Фондацията осигурява финансова подкрепа за нестопански организации в следните програмни области: наука; деца, семейства и общности; население; консервация; изкуства; организационна ефективност; филантропия. Подкрепата е за национални или международни дейности. Специална част от нея е насочена към Северна Калифорния, САЩ.

Фондацията не разглежда индивидуални проекти и не подкрепя религиозни инициативи.

В края на юни т.г. активите на банката се изчисляват към $13,5 милиарда. През 1997 г. са подкрепени проекти на обща стойност $200 милиона, а през 1998 г. - около $348.

Фондацията се управлява от 10-членен управителен съвет, половината от които са от фамилията Пакард. Оперативната работа се върши от 115 служители.

Мисия

Дейвид и Люсил Пакард са вярвали, че Америка е най-подходящото място за организация, изградена върху частния капитал и доброволчеството. Заедно - университетите, националните институции, общностните групи, младежките агенции, центровете за семейно планиране, болниците - те изграждат голямата американска традиция, която допълва усилията на държавата да се насочи към обществените нужди, смятали основателите на фондацията и подкрепяли организации, които работят за обществена полза.

Как се кандидатства

Фондацията приема проекти само от официално регистрирани, благотворителни нестопански организации. Кандидатите първо трябва да се запознаят с различните изисквания на програмите, което може да се направи и чрез интернет-страницата на адрес: www.packfound.org. Управителният съвет разглежда проекти веднъж на тримесечие. Най-близкият краен срок за прием на документи е 15 декември, а разглеждането им ще стане през март 2000-та.

От кандидатите се очаква първо да изпратят запитване с общо описание на проекта си, след което да напишат подробно предложение. Предложението за финансиране трябва да бъде написано по образеца на фондацията, който изисква отговори на въпроси за самата организация, за бъдещия проект, за финансирането и т.н.  Подробностите за процедурата  са описани в интернет-страницата.

Адрес за контакти:

The David and Lucile Packard Foundation
300 Second Street, Suite 200
Los Altos, California 94022

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net