Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Програми на Фондация 
“Помощ за благотворителността в България”

Фондация “Помощ за благотворителността в България” като партньор на Програма “Демократична мрежа” обяви конкурс за финансиране на проекти на нестопански организации в две сфери.

Програма “Изграждане на мрежи за социална защита”

Приоритети: осигурява ефективна защита за представителите на целевите групи и насърчаване участието им при разрешаването на собствените им проблеми; информиране на широката общественост за проблемите на целевите групи и създаване на нагласа за тяхното разрешаване; участие на доброволци в работата с някои целеви групи и повишаване специализацията им.

Целеви групи: социални групи или индивиди с временна или постоянна загуба на доходи или застрашени от тяхното драстично намаляване /сираци, самотни майки, пенсионери, инвалиди, бивши затворници, безработни младежи, младежи, напуснали училище в ранна възраст, безработни в средствие от преструктурирането на икономиката, ангажирани в замиращи отрасли, други; маргинализирани етнокултурни общности; младежи, които биха искали да станат доброволци, местната общност; представители на местния бизнес, които проявяват интерес към социалното предприемачество и имта възможности за осъществяването му, местната администрация, журналисти, работещи в социалната сфера; други.

Програма “Защита на природата и околната среда”

Приоритети: информиране на обществото и стимулиране на активно отношение към проблемите на опазване на околната среда; екологична бизнес култура; участие на обществеността във формирането на регионална и общинска политика и ефективен обществен контрол върху състоянието на околната среда и за устойчиво развитие;

Опазване на биологичното разнообразие; участие на младежи и доброволци в горните дейности.
Целеви групи: населението на отделна община или цял регион в България; младежите от засегнатия регион; личности, формиращи мнението на местната общественост в дадена област като журналисти, интелектуалци, политици и др.; представители на местната и областната администрация; ръководители на частния бизнес и държавните предприятия.

Краен срок за кандидатстване по двете програми - 5 юни. Максималната финансова помощ за един проект е 20 000 лв.
През юли ФПББ ще обяви конкурс за още две програми: “Икономическо развитие” и “Укрепване на демокрацията”.

Общо за двата конкурсни кръга е определен фонд от 244 000 лв.

За формуляри и консултации се обръщайте към Фондация “Помощ за благотворителността в България” на адрес:

София 1000, ул. “Веслец” 4, вх. А, ет. 4 
/срещу сградата на НЕК, близо до бул. “Дондуков”/
Тел./факс 02/987 15 74, 981 19 01, 89 40 82
Е-mail: bcaf@mail.erix.net
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net