Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

“Мостове за образование” - САЩ

Нестопанската организация “Мостове за образованието” /BFE/ - САЩ, има за цел да подпомага установяването на толерантност и по-добро взаимно разбиране между хората чрез използването на английския език като мост.

От 1994 г. насам организацията е изпращала учители доброволци да обучават в разговорен английски. Обучението се провежда в рамките на три седмици през юли, участват младежи между 14 и 18 години, както и по-възрастни хора от Централна и Източна Европа. BFE работи директно с министерствата на образованието и младежта, с UNESCO и различни фондации.

Досега са провеждани летни обучителни лагери по английски в Полша, Украйна, Литва, България, Словакия, планират се в Беларус и Румъния. Учебните планове включват също теми като изграждане на организацията, работа в интеркултурна среда, решаване на конфликти, изграждане на гражданско общество. Много международни организации са изпращали свои експерти в посочените области да обучават курсистите в летните лагери.

Миналото лято BFE осъществи специална програма в Техническия университет в Познан, Полша, за ученици от колежите и преподаватели по английски. В историята на организацията е записана и съвместна програма между Интеркултурния институт на Румъния и Фондация “Валтер Рудолф”, Германия, осъществена в Тимишоара. BFE е работила и в сътрудничество с Фондация “Възраждане на Крим” и е осъществила обучителен лагер в Ялта с участието на мюсюлмани, православни и католици от Полша, Чечня, Русия и Украйна.

Всички програми на “Мостове за образованието” изискват участниците в лагера да говорят на английски от сутрин до вечер. Прилага се формулата “курсистите говорят 75%, а учителят - 25%”. Обичайно в лагерите се събират около 100 участници и 10-15 учители. Следобед и вечер на участниците се предлагат различни инициативи. Всеки заплаща разноските за 3-седмичния престой, които зависят от условията, поставени от страната домакин. В Полша например министерството на образованието поема 75% от разходите за лагера.

Организация “Мостове за образование” очаква предложения от институции, които биха желали да организират летен обучителен лагер в своята страна.

Адрес за контакти:

Bridges for Education
94 Lamarck Drive
14226, Buffalo, New York, USA
E-mail: jbc@acsu.buffalo.edu
E-mail: bursa@box43.gnet.pl /в Полша/
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net