Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти
Фондация Отворено общество

Мисия

Фондацията развива ценностите и практиките на идеята за отворено общество в България.

Стратегическа цел

Фондацията подпомага присъединяването на България към общността на европейските страни чрез създаване на условия за:

 • разгръщане на интеграционния процес в цялата обществена сфера;
 • повишаване на публичната осведоменост по проблемите на членството в Европейския съюз;
 • участие на гражданските институции в работата по темите на преговорите за членство в Европейския съюз.

За постигане на своята цел фондацията:

 • определя приоритетни области в перспективата на интеграцията като процес, обхващащ целия обществен живот;
 • разширява кръга на партньорите си в гражданския сектор в национален и международен план, а където е подходящо – и в държавната администрация;
 • действа като инфраструктурна организация по отношение на клубовете „Отворено общество“ и мрежата от организации, свързани с нея;
 • отделя значителна част от бюджета си за финансиране на проекти със системен ефект;
 • разработва и прилага стратегии за постигане на финансова устойчивост – собствена и на сродните є организации.

Критерии за оценка на проекти

Фондацията финансира проекти, които:

 • имат измерима обществена значимост;
 • съдействат за развитието на евроинтеграционните процеси;
 • допринасят за разширяване и гарантиране на гражданските свободи;
 • пораждат нови инициативи и практики в гражданската сфера;
 • съдържат схема за финансова целесъобразност и възвръщаемост;
 • спомагат за укрепване на организацията, която ги осъществява;
 • са конкурентни на други проекти, отговарящи на горните критерии.

Адрес за контакти:

София 1000, ул. Солунска 56
тел:   02-9306619
факс: 02-9516348
ел.поща: info@osf.bg
Уеб адрес: http://www.osf.bg
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net