Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Бертелсман” - Германия

От своето основаване през 1977 г. Фондация “Бертелсман” продължава традиционните обществено-политически, културни и социални ангажименти на фамилиите Бертелсман и Мон. През 1993 г. Рейнхард Мон прехвърля на името на фондацията 68.8 процента от капитала на корпорация “Бертелсман”. По този начин една нестопанска организация става най-големият акционер в компанията.

Със своята работа фондацията се стреми да допринася за решаването на обществените проблеми. Нейните проекти са практически ориентирани.

Сега фондацията фокусира своите усилия в следните области: икономика, управление и администриране, медии, политика, обществени библиотеки, медицина и здравеопазване, културни дейности, фондации, висше образование. Нейните дейности са допълвани от работата на Фондацията за наука “Бертелсман”, основана през 1995 г. За финансовата 1998/99 година разходите на фондацията са над 66 милиона DM. От основаването си досега тя е финансирала нестопански проекти с 345 милиона DM. За фондацията в момента работят 172 души.

Направления:

Икономика. Фондацията се стреми да подпомага иновациите, инициира реформи, работи за нови решения в теорията и практиката и ги проверява чрез проекти.

Политика. Проектите са насочени по-скоро към политическата практика, отколкото към теоретически изследвания. Част от направлението включва издания, които ще играят значителна роля в европейското развитие като бъдещото разширяване на Европейския съюз и НАТО, трансатлантическите отношения и влиянието на Европа върху мирните процеси в Средния Изток.

Висше образование. Фокусът е върху структурните проблеми в германската система, които включват: подобряване на работните условия за университетските преподаватели и изследователи, определяне на условията за прием във висшите училища, учебните такси, делегиране на правата на всички нива, прехвърляне на някои задачи на частни лица, дискусии за принципите на висшето образование, увеличаване на управленския апарат.

Медии. Дейността е насочена към решаване на проблемите в информационната ера. Медиа академията в Кьолн обучава журналисти и мениджъри за работа в новите медии. Новосъздаденият Институт за мениджмънт в комуникацията скоро ще квалифицира млади европейски кадри. Тренинговите програми са предназначени за журналисти, автори и издатели.

Държава и публична администрация. В това направление се осъществяват проекти за стратегии, методи и инструменти за реформа в местното самоуправление и училищата.

Библиотеки. Фондацията помага на библиотеките да изпълняват важните си културни и образователни задачи от гледна точка на нарастващите информационни изисквания и употребата на електронните медии.

Медицина и здравеопазване. Фондацията инициира и подкрепя проекти за превенция, образоване и терапия, които носят директна полза за практическата работа на лекарите и здравните служби.

Културни дейности. Подкрепят се млади талантливи певци, както и модели за музикално образование в детските градини и училищата.

Филантропия и фондации. Целта на дейностите е добиването на професионални управленчески умения, стратегии и методи в работата на  фондациите, формирането на нови организации, както и подкрепа за работата в мрежа.

Награда “Карл Бертелсман”. Всяка година фондацията връчва награда на името на основателя на медийната корпорация за новаторски решения на важни обществено-политически проблеми. Тя е в размер 300 000 DM. За 1999 г. темата е “Професионалното образование и обучение за утрешния ден”.

Адрес за контакти:

Carl Bertelsmann Foundation
Carl-Bertelsmann Str. 256
D-333 11  Gutersloh
tel.: ++49/52 41/81 70
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net