Resource Center Foundation


Р е с у р с и :

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
Фондация “Бриджит Бардо”
Фондация “Български институт за анализи и проучвания”
Фондация Ага Хан
Фондация “Помощ за благотворителността в България”
Фондация Отворено общество
The Freedom Forum – САЩ
Фондация “Кацарови” - Швейцария
Фондация Ото Кине
Фондация “Чарлз Стюърт Мот” - САЩ
Фондация Ройтерс
Фондация “Дейвид и Люсил Пакард
Фондация “Бертелсман” - Германия”
“Мостове за образование” - САЩ
Фондация за мир “Сасакава” - Япония
Фондация “Полък - Краснър” - САЩ
Световни контакти

Фондация “Ага Хан”

Фондация “Ага Хан” e частна агенция за развитие, основана от негово величество Ага Хан през 1967 г.

Мисията на организацията е да подпомага съзидателните и ефективни решения на проблемите, които възпрепятстват общественото развитие. Усилията на фондацията са насочени главно към Азия и Източна Африка. Тя представлява съвременното изражение на традиционната филантропия в шиитската мюсюлманската общност /която живее в 25 страни/, за която Ага Хан е 49-ият наследствен имам или духовен лидер.

Фондацията “Ага Хан” е създадена по швейцарските закони, основният й офис е в Женева. Тя има клонове в седем страни - Бангладеш, Индия, Кения, Пакистан, Таджикистан, Танзания и Уганда, както и независими филиали в други четири - Великобритания, САЩ, Канада и Португалия.

В момент фондацията развива 120 проекта в 12 страни. Програмите са насочени към здравеопазване, образование, развитие на слабо населените селски райони, укрепване на гражданските организации. Бюджетът за 1999 година е $87 милиона, които се осигуряват от Ага Хан или обществени дарения, както и чрез грантове от международни агенции.

Едно от предимствата на фондацията е, че тя е част от Мрежата за развитие “Ага Хан”. Това е група от агенции, които работят, за да подобрят условията за живот и възможностите в някои определени региони на развиващия се свят. Като цяло тяхната дейност обхваща широк кръг дейности - образование, здравеопазване, архитектура, развитие на селските райони, помощ за частния бизнес.

Идеята за създаването на тези институции - а някои от тях не са нови, те вече има над 100-годишна история - произтича от мюсюлманската етична норма за съчувствие към най-уязвимите членове на обществото. Институциите от мрежата се вписват в традиционната за тази общност филантропия, доброволчество, взаимопомощ. Във всяка страна те работят за общото добруване на всички граждани без оглед на техния произход и религия.

За повече информация се обръщайте към

Katherine Hinckley
Geneva - Switzerland
Tel. +41 22 909 7210
Fax +41 22 909 7291
E-mail: Katherine.Hinckley@akdn.ch
 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net