NGORC logo (view intro again)

За нас
Кои сме ние
Структура/Кой кой е
Сертификати
Партньори и донори

Контакти
 

 

Програми

Развитие на гражданското общество

Открит бюджет


 

 

 Публикации
Бюлетин
Издания •
ЕС възможности •

       Отчети и одити

Годишен отчет •
Финансов отчет •
   Одит от KPMG •

       НПО в България

Kаталог на НПО в България •

Архив
Приключили програми •  

 

Търсене
 
 
 
Достъп до Уебмейл
@ngorc.net •
  
Ваши мения и препоръки

 Bulgarian languageEnglish language

 

 каталогът не се актуализира!

   
Стартира Програма "Развитие на гражданското общество 2002", Проект ФАР BG 0204.02

за повече информация в http://csdp.ngorc.net


Кои сме ние


Фондация Ресурсен Център
е неправителствена организация, учредена през 1999 г. и регистрирана  в обществена полза.
Фондация Ресурсен Център е първата неправителствена организация в Европа, получила Сертификат за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2000, издаден от Moody International  и Агенцията за акредитация на Великобритания – UKAS.


Мисия


Фондация Ресурсен Център
подпомага укрепването на демокрацията, развитието на пазарната икономика и изграждането и утвърждаването на гражданското общество в България.
Ние сме убедени,
че за постигане на стабилна и необратима демокрация сътрудничеството между държавата, нестопанските организации и бизнес сектора е жизнено необходимо и е от фундаментално значение за развитието на всеки от тях и на обществото като цяло.


Дейности


През 2005 година Фондация Ресурсен Център работи единствено по Програмата "Развитие на Гражданското общество" BG 0204.02


Перспективи за развитие


 Ø    
Разширяване и актуализиране на програмните приоритети в унисон с протичащите обществено-икономическо процеси  в държавата
         
   Ø      Увеличаване броя на структурите в страната с цел постигане на национално покритие.

 Ø      Превръщане на фондацията в регионален център за ресурсно подпомагане в контекста на евроинтеграцията.

 Ø      Разпространение на натрупания опит и ноу-хау в други държави с протичащи сходни обществено-икономически процеси.